Investime dhe Sipërmarrje

Komercializimi i ideve, produkteve dhe shërbimeve përmes ngritjes së sipërmarrjeve të reja, startup-eve dhe bizneseve inovatore, laboratoreve dhe bazave prodhuese, qendrat polifunksionale dhe ekosistemeve konkuruese per idejim – planifikim – prodhim – komercializim etj. Investime në sektorët e ekonomisë reale përmes partneritetit me biznese egzistuese apo ngritjes së sipërnarrjeve “të reja” inovatore si vijon: Manifakturë dhe Industrinë e Lehtë Përpunuese; Pajisje precizioni; Teknologji informacioni; Industri e telekomunikacionit: Pajisje elektrike dhe elektronike; Energji dhe lendë të para; Metalurgji dhe metale: Inxhinieri mekanike dhe industri e pajisjeve; Transport dhe shërbime; Automjete dhe pajisje për transport: Ndërtim dhe punë publike; Transport dhe Infrastrukturë: Materiale ndërtimi dhe xhama; Shëndet dhe mirëqënie; Mjedis; Grumbullim e trajtim të mbetjeve të ujrave të ndotur; Kimi dhe farmaceutikë: Gomë dhe plastike; Dru dhe mobilje: Letër dhe karton: Lekure dhe këpucë: Tekstile dhe veshje: Udhëtim e turizëm dhe kohë e lirë: Tregjet dhe Konkurueshmëria; Sipërmarrja dhe Shërbimet e Biznesit: Logjistikë. tregti dhe distribucion: Marketing, reklama dhe media; Bankë, financë dhe sigurime; Bujqësi dhe Blegtori; Ushqim dhe produkte të ngjashme, bar-restorant, kafene, katering; Printime, botime, kancelari; Produkte luksi dhe për kohën e lirë.