Kerkim i Aplikuar dhe Inovacion

Kërkimi Shkencor i Aplikuar dhe Inovacioni. Ngritja e Parqeve Teknologjike, Qendrave të Kërkimit, Labeve dhe Hubeve të Inovacionit. Komercializimi i produkteve të kërkimit të aplikuar dhe inovacionit si dhe patentimi – zotërimi i të drejtës së autorit – modelimi dhe prototipet.

Shkenca inovacioni dhe teknologjia. Nisma për krijimin e sipërmarrjeve lnovatore – Kreative dhe Konkuruese. Start-up dhe sipërmarrje të reja. Transferimi i Dijes dhe Teknologjive. Qytetet Smart. Ekonomia Dixhitale. Komunikimet Elektronike, TIK, siguria kibernetike. Inteligjenca artificiale. Industri kulturore dhe krijuese.