Konsulencë

Konsulenca dhe Ekspertiza – Kordinimi i të gjitha burimeve dhe potencialeve të ekspertëve akademik të brendshëm apo ndërkombetarë, studentëve të ekselencës. Profesionstëve të rinj në një formë të hapur dhe inovatore për të ofruar konsulence dhe ekspertizë. Shërbime konsulence për biznesin, auditim. Kontabilitet dhe due dilligence. Analizë e ndikimit ekonomik. Ekononia dixhitale. Aplikime per grante, sondazhe, maredhenic publike. Trajnim e rekrutim, agjensi punësimi, siguria në vendin e punës. agjensi doganore, siguria e konsumatorit. Arkitekturë, vlerësim i ndikimit në mjedis. vlerësim strategjik mjedisor, planifikim urban, mjedisor e dizajn, inxhinieri civile, shërbime e mbikqyrje e kolaudim, eficencë energjjtike e menaxhim, GIS, monitorim i zhurmave në mjedis, cilësisë së ajrit, detit. tokës, zhvillimi rural, agrikulturë dhe agriturizëm. Drejtësia dhe sundimi i ligjit. shërbime sigurie, polici private, shërbime në funksion të azilit dhe migracionit, mbrojtje civile. Hartim studimesh vizibiliteti. Mobiliteti dhe Komunikimi.