Digital Future Lab

5G

Investments in cellular building infrastructure
and new edge infrastructures will increase,
as well as improvements in hardware and
virtual wireless networking stacks.

Investments in cellular building infrastructure
and new edge infrastructures will increase,
as well as improvements in hardware and
virtual wireless networking stacks.

AI architectures

Distributed AIarchitectures
will begin replacing centralized ones,
enterprises will increasingly turn to secure
data transaction marketplaces, as well as leverage
AI advancements into multiple public clouds,
decentralizing the AI structure even more.

Distributed AIarchitectures
will begin replacing centralized ones,
enterprises will increasingly turn to secure
data transaction marketplaces, as well as leverage
AI advancements into multiple public clouds,
decentralizing the AI structure even more.

Blockchain

Multiple blockchain networks will join
with their legacy applications,
further integrating the system,
which will be a major challenge in the future.

Multiple blockchain networks will join
with their legacy applications,
further integrating the system,
which will be a major challenge in the future.

Data privacy

New management techniques will operate
easily on encrypted data,
and new hardware-based virtualization
will prevent service providers
from accessing client data.

New management techniques will operate
easily on encrypted data,
and new hardware-based virtualization
will prevent service providers
from accessing client data.

Cloud

The enterprise will particularly
struggle with security
as well as integration and management
that comes with multi-cloud structures.

The enterprise will particularly
struggle with security
as well as integration and management
that comes with multi-cloud structures.

News & Events

Seminari " Eficenca Energjetike ne fasadat e xhamit dhe vetratat "

Departamenti i Arkitektures dhe Dizajnit i Universitetit Barleti dhe City LABs si pjese e…

Round table " Permiresimi i eficences se energjise ne sektorin e ndertimit "

Barleti Institute for Research and Development and City Lab’s, both parts of Barleti Group…

Barleti Institute for Research and Development successfully concludes International Project on Public Buildings

Barleti Institute for Research and Development, as a research Institute funded by Barleti University,…

Online training on Instrumental audit exercise

On 22nd  of June  2020 ENEA-s technician Patrizia Aversa organized an online training course…

Lab's Offer

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Këshilluesit tanë të teknologjisë mund t’ju ndihmojnë të përqendroheni me mençuri në teknologjinë e re, ndërsa përfitojnë më shumë nga teknologjia juaj e trashëguar. Duke ju drejtuar gjatë gjithë udhëtimit të transformimit, ne fillojmë me një teknologji dhe strategji të ekosistemit që hedh një themel të gatshëm për të ardhmen. Me pas zhvillojmë një udhërrëfyes për ndryshim që integrohet me fuqinë tuaj të punës dhe proceset e biznesit – të gjitha në një mjedis shumë të sigurt.

Ndiheni të mbingarkuar me të gjitha platformat e teknologjisë ? Ne mund të ndihmojmë në krijimin e strategjisë së duhur të teknologjisë, zhvillimin e çështjes së biznesit për ndryshim dhe sigurimin e një udhërrëfyesi për udhëtimin. Nga zhvillimi i strategjisë përmes implementimit, ju do te siguroheni se teknologjia juaj, proceset e biznesit dhe fuqia punëtore janë të integruara.

EXPERT AND TECHNICAL

Our experts and technician have a developed  curriculum regarding  energy efficiency, they are very qualified and have conducted numerous researches in this field.

null

ESMERALDA KAZIA, PHD

Expert of ICT
null

AMIR ESMAEILAKHTAR

Expert of ICT

EQUIPMENT AND TECHNOLOGY

Tirana’s Hub for Energy Efficiency offers the necessary equipment and technology to conduct a real measurement on building energy efficiency. The instruments used for this type of measurement are listed as follows : anemometer, electricity measurement, termographic camera, IAQ and U value measurement and luxometer.

ANEMOMETER

ANEMOMETER

EMERTIMI I PAJISJES:

Anemometer

PERSHKRIMI:

Anemometri shërben për: matjen e shpejtësisë, matjen e sasisë apo normës volumetrike të rrjedhjes së ajrit , temperaturës së tij si dhe vlerësimit të kushteve të rrjedhjes së ajrit i cili lëviz në një hapësirë çfarëdo të brendshme si dhe në tubat e ventilimit si dhe të ajrit të kondicionuar

 

 

AMMETER

AMMETER

EMERTIMI I PAJISJES:

Ammeter – eshte instrument I cili sherben për matjen e rrymës elektrike

PERSHKRIMI:

Anemometri shërben për: matjen e shpejtësisë, matjen e sasisë apo normës volumetrike të rrjedhjes së ajrit , temperaturës së tij si dhe vlerësimit të kushteve të rrjedhjes së ajrit i cili lëviz në një hapësirë çfarëdo të brendshme si dhe në tubat e ventilimit si dhe të ajrit të kondicionuar

 

LUKSOMETER

LUKSOMETER

EMERTIMI I PAJISJES:

Luksometer

PERSHKRIMI:

Pajisje për matjen, kontrollin dhe monitorimin e ndricimit, pajisjeve qe perdoren per te ndricuar hapsirat e brendshme.

 

 

 

 

 

IAQ AND U VALUE MEASUREMENT

IAQ AND U VALUE MEASUREMENT

EMERTIMI I PAJISJES:

IAQ and U value measurement

PERSHKRIMI:

Pajisje për matjen dhe kontrollin e kualitetit të ajrit në ambjentet e banuara, kryesisht për tre parametra : Co2, temperature dhe lagështirë, parametra këto që përcaktojnë kushtet klimatike të një ambjenti

 

 

TERMOKAMERA

TERMOKAMERA

EMERTIMI I PAJISJES:

Termokamera

PERSHKRIMI:

Termokamera sherben per matjen e humbjeve te energjise ne ndertesa.
Nëpërmjet termokamerave mund të analizojme: të gjitha sipërfaqet apo hapsirat të cilat janë më të ngrohta se sa ambjenti rrethues si dhe dritaret janë shembujt më të dukshëm në këtë drejtim; rrymat e ngrohta të ajrit të larguar në ambjentin e jashtëm; Izolimin ndaj lagështirës të mureve dhe tavaneve; infiltrimet dhe exfiltrimet e ndryshme të ajrit nga ose për në ambjentin e jashtëm; rrjedhjet e ajrit në bashkimet e tubave të aspirimit dhe të kondicionimit; nxehtësia e tepërt e emetuar nga pajisjet e refrigerimit;

PHYSICAL SPACE

DFL ka krijuar një mjedis unik që i mirëpret të gjithë në botën e informatikës.DFLsiguron një hapësirë ​​fizike ku mund të zhvillohen aktivitete të ndryshme që lidhen me te ardhmen digjitale, duke filluar nga trajnimet, takimet, workshopet ,konsulencat etj.Përmes bisedimeve, artikujve, seminareve,tajnimeve dhe projekteve që mësojmë në lidhje me sfidat marramendëse me të cilat përballen organizatat, pranon një revolucion dixhital dhe prodhon zgjidhje për mënyrën e trajtimit të tyre.

SERVICES

Digital Future Lab (DFL)-të janë të larmishme për sa i përket organizimit nga organet rajonale deri te grupimet ose qendrat kërkimore. Ata ndryshojnë gjithashtu në mbulimin e tyre gjeografik rajonal ose më gjerë. Kompetencat që janë në dispozicion në laborator ndryshojnë nga aftësitë e zhvillimit të biznesit, mbështetja për fillimin ose aftësite teknike për komunikimin dhe kompetencat e angazhimit, megjithatë, këto mund të zgjerohen lehtësisht përmes rrjeteve të tyre që nga DFL-të tërheqin shumë aftësi të partnereve të jashtëm të vendosura në rajon ose më larg.

Zakonisht një prototipndërtohet për të kuptuar dhe vërtetuar sjelljen, performancën dhe qëndrueshmërinë e sistemit të plotë, përfshirë sistemin e tij të kontrollit. Ndërtimi i prototipeve fizikë është i shtrenjtë dhe kërkon kohë. Vizioni ynë është të ofrojmë aftësinë për ta bërë këtë në fushën dixhitale. Kjo mund të shtojë përfitime të jashtëzakonshme në krahasim me testimin fizik si :Automatizoni optimizimin e sistemit të plotë duke përfshirë sistemet e kontrollit / softuerin e integruar , Kosto më e ulët e ndryshimeve të vona ,ashtu sikurse edhe nje pasqyrim më të thellë.Zhvillimi i prototipave të shpejtë dixhitalë për të provuar ide të guximshme të reja, duke përfshirë hartimin, zhvillimin dhe testimin e sistemit.

Sigurimi i Cilësisë përcaktohet si një aktivitet për të siguruar që po ofrohet produkti ose shërbimi më i mirë i mundshëm për klientët. Testimi për cilësinë dhe standardet përqendrohet në përmirësimin e proceseve për të ofruar produkte cilësore te klienti.

Për t’u angazhuar me sukses me klientë të rinj, DFL-të ofrojnë shërbime që janë të rëndësishme për NVM-të lokale dhe ne nevojen qe ka industria për të krijuar marrëdhënie të besueshme. DFL jane mjaft fleksibël për të punuar me eksperimente dhe bashkëkrijimtari. Shërbimet që DFL-të ofrojnë zakonisht përfshijnë hyrje në objektet e provës, eksperimentimin dhe pilotimin, modelin e zhvillimit te biznesit, aftësimin, qasje në njohuri, workshope dhe evente, financim, inicim dhe menaxhim i projektit, ndërkombëtarizim dhe asistencë.

Ndryshe nga DFL-të qe ofrojnë vetëm format e zgjidhjeve të ndryshme teknologjike, ne i lidhim këto me zhvillimet e modelit të ri të biznesit dhe inovacioni në drejtimin strategjik
të kompanisë.

– Eksperimentimi, testimi, pilotimi, projektet e kërkimit bashkëpunues.
– Matchmaking, e cila është mjaft e zakonshme dhe që mund t’i referohet favorizimit të takimit midis kerkesave dhe ofertave, përfshirë universitetet dhe institutet kërkimore si ofrues, ose më rrallë midis kompanive me nevoja të ngjashme ose zgjidhje plotësuese (e cila është më afër rolit të ndërtimit të ekosistemit DFL).
– Trajnimi dhe zhvillimi i aftësive, promovimi dhe marketing,ndërkombëtarizimi,financimi, studime ekonomike dhe njohuri analitike, si për aktorët privatë ashtu edhe për sektorin publik.

BUSINESS OFFER

DFL funksionon sipas modeleve të ndryshme të biznesit, duke kombinuar fondet publike, tarifat e anëtarësimit dhe të ardhurat tregtare. Një propozim biznesi mund të bllokojë hendekun midis jush dhe klientëve të mundshëm. Ai përshkruan propozimin tuaj të vlerës, dhe qëllimi i tij kryesor është të bindni një kompani ose një organizatë të bëjë biznes me ju.Eshtë një keqkuptim i zakonshëm që propozimet e biznesit dhe planet e biznesit janë të njëjta. Qëllimi i propozimit është të shesë produktin ose shërbimin tuaj, sesa vetë biznesin tuaj. Në vend që të ndihmoni kërkimin tuaj për investitorët për të financuar biznesin tuaj, një propozim ju ndihmon të kërkoni klientë të rinj.

DFL siguron NVM-të me shërbimet themelore të hyrjes në treg (ngritja e vetëdijes, vendi i tregut etj.) falas, duke mbuluar kostot me një miks të fondeve private dhe publike. Shërbime më të avancuara, siç është zhvillimi i modelit të biznesit, ofrohen në bazen e pagës për përdorim. Një miks konkret i financimit me fonde publike dhe private dhe një matricë e fondeve të ndryshme kërkon instrumente për transformimin dixhital të NVM-ve që një DFL të jete financiarisht e qëndrueshme. DFL perdor mundesi të financimit dhe thirrjeve për të financuar aktivitetet dhe për të mobilizuar aktorët për tiu përgjigjur thirrjeve. Gjithashtu DFL mbledh aktorë për të inicuar projekte të përbashkëta dhe qe kanë njohuri per forma te ndryshme te financimit.

Laboratori është një terren provues për mjediset dixhitale të së nesërmes. Duke përdorur pajisje të reja dhe teknologji të përparuara, ne hartojmë, inxhinierojmë dhe testojmë zgjidhje inovative për sektorët financiarë dhe industrialë.Këtu, ne ofrojmë një gamë të hapësirave të ndryshme të punës, duke përfshirë hapësirën e zyrave private, hapësirat bashkëpunuese me sallat e mbledhjeve, sallat e biznesit dhe më shumë. Ne gjithashtu ofrojmë zyra virtuale në të gjitha vendet tona, por ky produkt është krejt i ndryshëm. Zyrat virtuale nuk i ofrojnë biznesit tuaj hapësirat fizike, por sidoqoftë mund t’i japin biznesit tuaj një bazë të prekshme.

Përafrimi i portofolitte aftësive teknologjike të një organizate me qëllimet e saj të përgjithshme strategjikeështënjë nga objektivat kryesore të politikës së një eksperti . Kjo detyrë tingëllon e thjeshtë, por mund të jetë mjaft e vështirë në praktikë, pasi ekspertët priren të vlerësojnë arritjet teknike ose të pushtojnë qëllime të imponuara vetë. Si rezultat, ato shpesh janë më pak të investuara për të shtuar vlerën e objektivave strategjikë. Prandaj, ndërsa teknologjia evoluon dhe tendencat e industrisë zhvendosen, kompanitë e bazuara në njohuri shpesh përpiqen të përcaktojnë ekspertizën e nevojshme në të ardhmen.

Zgjidhjet tona të platformës dixhitale i japin kompanive përparësinë e fillimit për të lëvizur me shpejtësi nga idetë në koncepte, në të ardhura, me rrezik dhe kosto minimale duke synuar afrimin me klientët, ndërtimin e lidhjeve midis sistemeve dhe partnerëve dhe duke u bërë më te shkathët përballë percarjes dixhitale.

KNOWLEDGE & TECHNOLOGY TRANSFER

Transferimi i njohurive dhe teknologjisë përfshin mjete mbështetëse bashkëpunimi për komercializimin e rezultateve të kërkimit, themelimin e spin-off, zbatimin e hulumtimit bashkëpunues dhe shkëmbimit të njohurive, ofrimit të konsulencës mbi patentimin dhe sistemin e licensimit. Para transferimit, një njohuri dhe/ose teknologji duhet të krijohet, mundësisht në një ekosistem efikas që mbështetet në filozofinë e “njerëzve që punojnë së bashku, mbi probleme të përbashkëta dhe ndajnë të njëjtin motivim”.

Qëllimi  është të përmirësojmë konkurrencën në ekonominë globale dixhitale dhe të arrijmë sovranitetin teknologjik dhe kjo do arrihet duke vendosur dhe krijuar kapacitete të reja teknologjike dixhitale, në mënyrë që të mbështesë transformimin dixhital që do të garantojë shërbime publike me cilësi të lartë, që përfitojnë qytetarët dhe bizneset.Lejon individët dhe organizatat të performojne ne një kapacitet më të madh (shkallë më të madhe, audiencë më të madhe, ndikim më të madh, etj.) Disa metoda të ngritjes së kapaciteteve përfshijnë mbledhjen e fondeve, qendrat e trajnimeve, vizita ekspozimi, zyra dhe mbështetje të dokumentacionit, trajnime në punë, qendra mësimore, konsultime etj.

Digital Future Lab (DFL) terheq shumë aftësi të partnereve të jashtëm që gjenden ose në rajon ose më larg. Në përgjithësi, DFL-të numërohen me partnerë të teknologjisë si qendrat kërkimore, universitetet, shkollat e larta teknike, ofruesit e trajnimeve, formimi profesional, qendrat e kompetencave të veçanta dhe ofruesit e teknologjisë, bashkëpunim me organizata mbështetëse të inovacionit për menaxhimin e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe modelin e biznesit.Ne e konsiderojme administrimin e pronësisë intelektuale si një element strategjik për mbrojtjen e trashëgimisë së saj krijuese dhe transferimin e njohurive për të promovuar inovacionin dhe përparimin në shoqëri. Gjithashtu suportojme studiuesit tane në procedurat e aplikimit për patenta dhe në administrimin e të drejtave të pronësisë intelektuale për shfrytëzimin tregtar të rezultateve të tyre të kërkimit.

Komercializimi është procesi i futjes së një produkti të ri ose një metodë prodhimi në tregti duke e bërë atë të disponueshëm në treg. Duke nisur nga ky fakt ,shumë teknologji fillojnë në një laborator hulumtimi dhe zhvillimi dhe në fillimet e tyre mund të mos jenë praktike për përdorim tregtar por lancimi i një produkti të ri është faza përfundimtare e zhvillimit të produktit të ri dhe në këtë pikë reklamimi, promovimi i shitjeve dhe përpjekjet e tjera të marketingut inkurajojnë miratimin tregtar të produktit ose metodës.DFL  rrjetëzohen me njëri-tjetrin që të jenë në gjendje t’u japin kompanive në rajonin tone mundësinë për të punuar me ekspertët / teknologjitë më të mira që adresojnë nevojat e tyre. Sidoqoftë, është e nevojshme të ndërtohet besim ndërmjet DFL për të zhvilluar modele të biznesit në gjendje të mbështesin një bashkëpunim të tillë.

Laboratori i së ardhmes digjitale po krijohet jo vetëm në korporatat më të mëdha, por në spin-outs dhe startup-et e universitetit.Kompanitë spin-off pritet të vlejnë më shumë si entitete të pavarura sesa si pjesë të një biznesi më të madh.Digital Future Labs do të bashkojë të vjetra dhe të reja, tradicionale dhe inovative. Qëllimi ynë është të jemi më të hapur në të menduarit tonë dhe më shumë disiplinor në qasjen tonë sesa çdo ngjarje tjetër në sektor.

Duke përdorur një shërbim profesional të rrjetit, bizneset janë në gjendje të mbajnë të azhurnuar të gjitha rrjetet e tyre, në rregull, duke i ndihmuar të kuptojnë mënyrën më të mirë për të kontaktuar me efikasitet me secilën prej tyre. Mbajtja e një rrjeti partneritetesh afatgjata midis organizatave plotësuese siç janë institucionet e arsimit, grupimet e industrisë, inkubatorët dhe agjensitë e inovacionit në rajon / vend. Eshte synuar nje bashkepunim i rregullt me grupimet, për të arritur më mirë NVM-të dhe industrinë,qendrat kërkimore dhe universitetet, të jenë në gjendje të ofrojnë aftësi përkatëse të mbështetjes teknike, kompanitë që përdorin teknologjinë, për të mobilizuar nevojat dhe për të ofruar mundësi zhvillimi, ofruesit private te teknologjisë, konsulentë privatë për të ofruar njohuri aktorët mbështetës të inovacionit publik (inkubatorët, akseleratoret, etj.), laboratorë me bazë komunitare, qendrat e trajnimit, shoqatat profesionale, kongrese dhe evente, administrata publike ,agjensite e zhvillimit rajonal / kombëtar etj.

ACADEMY

Akademia e te ardhmes dixhitale përqendrohet në ofrimin e kurseve inovative dhe të drejtuara nga industria për të trajnuar teknologët e së ardhmes.Akademia bashkon më të mirët e akademisë dhe industrisë së bashku për të ofruar mësimdhënie dhe mësim-nxenie në botën dixhitale, duke përfshirë përdorimin e teknologjive në zhvillim për të ofruar zgjidhje për problemet komplekse shoqërore dhe industriale. Akademia e te ardhmes dixhitale do të jetë një platformë për të pozicionuar rajonin tone si një qendër globale e të mësuarit për të ardhmen dixhitale.

Teknologjia nuk ka lënë asnjë industri të paprekur në botë me valën e saj të transformimit dixhital. Bota ka hyrë në epokën dixhitale dhe teknologjia ka prekur çdo pjesë të jetës njerëzore, pavarësisht nëse është biznes, komunikim, udhëtim, shëndetësi apo arsimim. Një sektor arsimi i dixhitalizuar ka aftësinë për të shndërruar një vend përmes zhvillimit të burimeve njerëzore dhe rritjes së produktivitetit.

 • Fletëpalosje dhe broshura informacioni
 • Video dhe udhëzime
 • Trajnime dhe seminare

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Trajnime per sistemin bankar, shendetesor dhe te transportit
 • Trajnime per biznesin elektronik
 • Trajnime per sektorin e turizmit
 • Trajnime per Organet e qeverisjes qendrore dhe vendore

Digitalization is applicable in any kind of industries so trainings to transfere knowledge about digitalization are important for :

 • Media and Entertainment
 • Financial Services
 • Public Healthcare
 • Automotive
 • Technology
 • Telecoms
 • Insurance
 • Life Sciences
 • Manufacturing
 • Oil and Gas
 • Retail and consumer

Eshtë e pamundur të imagjinohet mjedisi i punës pa ndonjë referencë në fjalën “dixhital”. Ndryshimi dixhital, përdorimi në rritje i teknologjive dixhitale dhe përshtatja e lidhur me proceset e korporatave do të çojnë në ndryshime të ndryshme në kontekstin organizativ në të ardhmen e afërt. Trajnimet e avancuara janë një komponent thelbësor në këto procese ndryshimi në mënyrë që të fitoni njohuritë e kërkuara për mjedisin tuaj të punës dhe transformimin dixhital.Ne ofrojme suport për të kuptuar në mënyrë holistike ndryshimin dixhital, duke përvetësuar kompetencat e nevojshme dhe, në këtë mënyrë, duke hedhur bazat për ndryshimin e procesit tuaj. Duke krijuar kushte ideale për punonjësit tuaj ,ju siguroni një zbatim të shpejtë dhe të suksesshëm të projekteve në mjedisin dixhital.

Automatizimi, platformat dixhitale dhe risitë e tjera po ndryshojnë natyrën themelore të punës. Sfidat në tregjet e punës po rriten, të ardhurat shtëpiake në ekonomitë e përparuara kanë ngecur, dhe ka mangësi të aftësive midis punëtorëve.Njohuritë dhe rrjedha e informacionit janë thelbësore për atë që bën një universitet dhe ndërsa mençuria dhe idetë mundësohen nga njerëzit, proceset, teknologjia dhe informacioni duhet të jenë në vend për të mbështetur punën tonë jetësore.Në vend që të përqendroheni më shumë në rutinën, procedurat fikse dhe njohuritë e specializuara, arsimi që do të formësojë fuqinë punëtore në të ardhmen duhet të përqendrohet më shumë në mësimin e vazhdueshëm, zhvillimin e aftësive të transferueshme, si dhe fleksibilitetin dhe aftësinë për t’u përshtatur me një mjedis pune në ndryshim .

Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Cloud Computing, Computer Vision, Cybersecurity, Data & Analytics, Machine Learning, Smart Cities, Smart Mobility

Me programin tonë të hulumtimit ne synojmë zhvillimin e bazës shkencore për një master plan “E ardhmja dixhitale” për punëdhënësit, punonjësit, profesionistët e pavarur dhe personat privatë për t’i mbështetur ata në formimin proaktiv të tranzicionit dixhital. Kërkimi ynë bazohet në një koncept holistik. Duke ndjekur këtë qasje ne identifikojmë se ku ndodh tranzicioni dixhital. Ne duam të kuptojmë mekanizmat dhe të gjenerojmë metoda që përgatisin dhe udhëzojnë njerëzit në jetën e tyre të punës dhe private.

Shoqëria e së ardhmes dixhitale zhvillon kërkime dhe dialog të orientuar drejt veprimit rreth sfidave etike, ligjore dhe përfshirjes me synimin për të propozuar parime, strategji dhe zgjidhje të reja përkatëse. DFL operon me një vizion global dhe qasje ndër-sektoriale për të eksploruar sfidat dhe mundësitë që dalin nga dizajni, përdorimi dhe qeverisja e teknologjive dixhitale. Zgjidhjet dhe rekomandimet e politikave që rezultojnë nga puna e DFL janë krijuar për të fuqizuar politikëbërësit për të parashikuar sfidat dhe shfrytezojne mundësitë e epokës dixhitale. Laboratori ofron një mjedis për të eksperimentuar me këto rezultate duke zbatuar iniciativa lokale për të prototipuar, pilotuar dhe ndarë leksionet dhe praktikat më të mira rreth qeverisjes së teknologjive dixhitale.

Samiti Digital Future lidh studentët me interes në dixhitalizimin, me drejtuesit e biznesit dhe punëdhënësit e mundshëm për të nxitur shkëmbimin e njohurive dhe për të ndihmuar studentët të zgjerojnë rrjetin e tyre. Të gjitha leksionet kryesore, diskutimet në panel, workshopet dhe master klas përqendrohen në katër grupe kryesore: lidhshmëria, lëvizshmëria, kreativiteti dhe qëndrueshmëria.Përveç shumë referimeve emocionuese, vizitorët mund të presin me padurim një atmosferë të gjallë me një zonë argëtuese interaktive. Korporatat e mëdha, start-upet dhe studentët përfitojnë nga lidhja me njëri-tjetrin dhe shkëmbimi i pikëpamjeve të tyre mbi dixhitalizimin.

CONSULTANCY & ADVICE

Technology expertise

We are prepared in offering technology expertise. Our staff is qualified and have the necessary knowledge about all the technology used for measuring campaign of energy efficiency. We are specialized in conducting the expertise in energy performance with the best technological equipment.

Commercial insight

Based on years of our company we have been orienting our activity toward commercial insights. We have the proper insight about the customer's business that re-frames the way customers assign value to the areas where the supplier acts.

Smart delivery

We offer our expertise in developing and validating new strategies for the sale and delivery of consumer products to the consumer, so that this process is more attractive to the client. We aim to reduce the need for simultaneous physical presence in both sales process and final delivery.

Creative development

We are focused in developing creative abilities through exploration, decision making and expression.

Planning

We are the first in planning activities to achieve a desired goal and result. It is our first and foremost activity to achieve desired results. We follow the progress toward the project goals and how far they are from their destination.

Project's life-cycle

We are specialized in following a project life cycle. We analyze and follow all the sequences of phases that a project goes through from its initiation to its closure. We are focus in predicting a projects life cycle, by defining its specifics at the start of the project, and we carefully address any alterations to projects scope.

Aty ku firmat këshilluese përqendrojnë energjinë e tyre është e rëndësishme të shkoni përpara. Ndërsa teknologjia dhe dixhitalizimi i ri ka krijuar më shumë punë këshilluese se kurrë më parë, ai gjithashtu ka ndryshuar një model të vjetër të këshillimit që kishte qenë në lojë për një shekull. Kështu, firmat konsulente po përballen me një shpatë me skaj të dyfishtë – për të transformuar klientët ndërsa kalojnë vetë transformimet e njëkohshme. Ne e kemi parë fillimin e kësaj në fokusin e të dhënave dhe teknologjisë strategjike, dhe do të vazhdojmë të shohim transformimin në atë se si firmat këshilluese përfshijnë një forcë pune dhe bashkëpunojnë me partnerë strategjikë, konkurrentë dhe klientë që shkojnë përpara.

Ngrini biznesin tuaj në nivelin tjetër me strategji marramendëse, teknologji të updatuara dhe këshilltarë që ndihmojnë në nxitjen e vlerës së biznesit.

E ardhmja dixhitale ka ekspertizë në shërbime të ndryshme të zhvillimit të programeve kompjuterike për modele të vogla dhe të mëdha te biznesit. Ne ofrojmë cilësi të lartë të garantuar me saktësi të jashtëzakonshme në shërbimet tona.

Rritja e teknologjive kompjuterike, teknologjive dixhitale dhe telekomunikimeve ka ndryshuar në mënyrë drastike mënyrën se si shteti i kryen funksionet e tij në rajon, kombëtar dhe global. Revolucionet e njëjta teknologjike kanë ndryshuar gjithashtu, pavarësisht nëse ato përmirësuan funksionin e mirëqenies së shtetit, mënyrën sesi organizatat e qeverisjes ndërkombëtare, kombëtare dhe rajonale ofrojnë funksionet e tyre. Teknologjia padyshim drejtohet nga kapitalizmi, keshtu qe duhet gjithashtu të pranohet se risitë në teknologji kanë ndryshuar funksionin e qeverisjes dhe kanë potencial të madh për ta ndryshuar atë më tej. Qeverisja elektronike ose E-qeverisja është një prej tyre. Kjo ka shumë zbatime dhe implikime për qeverisjen.

Digital Futures-Expert Briefings on Digital Technologies for Education and Research Book • 2015 Edited by: Martin Hall, Martyn Harrow and Lorraine Estelle

Azevedo , A. (2003) Review of: Deegan, Marilyn and Tanner, Simon. Digital Futures: strategies for the information age. London: Library Association Publishing, 2002.

Inovacioni i Transferimit të Teknologjisë është një biznes këshillimi, duke ndihmuar klientët të zhvillojnë transferimin e tyre të teknologjisë, menaxhimin e inovacionit dhe aktivitetet e investimeve në fazën fillestare.Transferimii teknologjisë dhe inovacioni ynë ndihmon në zhvillimin e pronësisë intelektuale të fazës së hershme në mjete për përdorim të drejtpërdrejtë nga komuniteti i kërkimit, ose në baza për platforma, produkte ose shërbime të reja që do të bëhen në produkte për përdorim publik.

Para vendosjes së qëllimeve dhe hartimit të një plani veprimi, duhet të kuptohet se inovacioni shkon përtej thjesht investimit në teknologji. Me fjalë të tjera, nuk është për t’u besuar se rritja e inovacionit do të kërkojë vetëm një investim të shpejtë në teknologjitë më të fundit në treg.Duhet qe të jemi te azhurnuar me risitë më të fundit në teknologji.

Eshtë po aq e rëndësishme të përparoni drejt inovacionit duke vendosur qëllime të arritshme: ajo që zakonisht quhet “fitore e shpejtë” duhet të bëhet një mësim pozitiv që çon në risinë e ardhshme. Alokimi i burimeve duhet te realizohet në një mënyrë efektive.Kerkohet qe te caktohet  një buxhet i përshtatshëm për burimet ekzistuese.

Përfshirja e proceseve të zgjuara të punës eshte nje hap tjeter ashtu sikurse edhe analizimi dhe kuptimi i klientëve tuaj .Eshtë e rëndësishme të shihet inovacioni si një rrugë që gjithmonë çon rrugën drejt procesit të ardhshëm të inovacionit. Për ta arritur këtë, është e rëndësishme të ngrihet arritja e një suksesi të parë si një mundësi për të promovuar një frymë inovacioni në kulturën e kompanisë. Për ta bërë këtë, ne duhet të njohim meritat e promovuesve dhe ekzekutuesve të inovacionit, dhe të ndajmë çdo rezultat inkurajues me punonjësit. Se fundi duhet qe te përcaktoni aspektin e jashtëm të modelit tuaj të biznesit.

VIRTUAL PLATFORM

Our virtual platform offers online learning for anyone interested in the fields of applied informatics, Management of Information and Communication Technologies, technician for electronic equipment and ICT, technician in digital products and software etc.

PROJECTS - Programs & Donors

Transformimi dixhital ofron një mundësi për të fituar siguri,efikasitet dhe përfitime te konsiderueshme financiare. Sidoqoftë, përveç nëse planifikuar strategjikisht, investimi në dixhitalizim mund të jetë i kushtueshëm,kerkon kohë dhe burime intensive, me përfitime të arritura vetëm pas disa vitesh.

Projektet kanë nevojë për një strategji dixhitale dhe themelim të të dhënave Qe të ketë sukses, merret ne konsiderate pjekuria digjitale aktuale e një organizate dhe siguron një udhërrëfyes të arritshëm për tu miratuar dhe mbështet teknologjitë kryesore siç është një binjak dixhital.

Teknologjitë dixhitale duhet të zgjidhen për të shtuar vlerën gjatë gjithë kohes dhe të ndërtohen duke u bazuar në iniciativat e mëparshme të suksesshme. Eshtë po aq e rëndësishme qe te zhvillohen aftësitë dixhitale të ekipit, aq sa është edhe pervetesimi i nje teknologjie te re.

PARTNERITETE

KONTAKT ME NE

ADRESA

Tiranë, Rruga e Kosovarëve,

(pranë Liqenit Artificial) Nd. 39, H.1, No.5, 1019

TELEFONI

+355 xx xx xx xxx

+355 xx xx xx xxx