blog

SFPE Albania and Barleti University in cooperation with SFPE Cyprus organize on March 21st, 2024, the workshop “Building design and fire safety (BS 9999)” This one-day workshop provides an overview 
Read More
Trajnimi dhe certifikimi për teknikët frigoriferistë synon të ofrojë njohuri thelbësore dhe aftësi praktike në fushën e teknologjisë frigoriferike. Pjesëmarrësit do të fitojnë një kuptim të thellë të sistemeve të 
Read More
The Smart City Week seeks to bring together and share ideas, information, experiences, and best practices among industries, scholars, public officials, and professionals to form a vision of a Smart 
Read More
Auditues/Menaxher Energjitik në Instalime Industriale është program studimi formimi i vazhduar i zhvilluar nga Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit. Qëllimi i këtij kursi është trajnimi për rritjen e kapaciteteve profesionale 
Read More
Auditues/Menaxher Energjitik në Ndërtesa është program studimi formimi i vazhduar i zhvilluar nga Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit. Qëllimi i këtij kursi është trajnimi për rritjen e kapaciteteve profesionale dhe 
Read More
Working Hours

 • Monday 9am - 6pm
 • Tuesday 9am - 6pm
 • Wednesday 9am - 6pm
 • Thursday 9am - 6pm
 • Friday 9am - 6pm
 • Saturday Closed
 • Sunday Closed
WORKING HOURS

 • Monday 9am - 6pm
 • Tuesday 9am - 6pm
 • Wednesday 9am - 6pm
 • Thursday 9am - 6pm
 • Friday 9am - 6pm
 • Saturday Closed
 • Sunday Closed