AUDITUES/MENAXHER ENERGJITIK NË NDËRTESA

Auditues/Menaxher Energjitik në Ndërtesa është program studimi formimi i vazhduar i zhvilluar nga Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit. Qëllimi i këtij kursi është trajnimi për rritjen e kapaciteteve profesionale dhe certifikimi i detyrueshëm për tu futur në provimin e licensimit nga Agjensia e Eficencës së Energjisë dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, për tu licensuar dhe ushtruar ligjërisht profesionin e Audituesit dhe Menaxherit Energjitik në Ndërtesa.

Për më shumë – >> Kliko ketu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Working Hours

 • Monday 9am - 6pm
 • Tuesday 9am - 6pm
 • Wednesday 9am - 6pm
 • Thursday 9am - 6pm
 • Friday 9am - 6pm
 • Saturday Closed
 • Sunday Closed
WORKING HOURS

 • Monday 9am - 6pm
 • Tuesday 9am - 6pm
 • Wednesday 9am - 6pm
 • Thursday 9am - 6pm
 • Friday 9am - 6pm
 • Saturday Closed
 • Sunday Closed